Monday, September 20, 2010

MUSHAF AL-QURAN 15 DALAM 1AL-QUR’AN 15 DALAM 1

1.Al-Qur’an Terjemah Per Kata
2.Penterjemahaan Bahagian Agama
3.Tajwid Menggunakan Sistem Quantum Reading Qur’an
4.Panduan Hukum Tajwid
5.VCD Tutorial Sistem Quantum Reading Qur’an
6.Tafsir Al-Muyassar
7.Asbabunnuzul
8.Doa-doa dalam Al-Qur’an
9.Mukjizat Al-Qur’an
10.Indeks Al-Qur’an
11.Atlas Al-Qur’an
12.Kisah Para Nabi dalam Al-Qur’an
13.Zikir Al-Ma’surat
14.Intisari Ayat
15.Links to Related Articles

Penerbit: Sygma (Group Syaamil)
Berat:2.5kg
Saiz: 21.5cm X 30cm
Bil Halaman: 1370 muka surat
Harga: RM250

Baitul Maqdis: Sejarah Kejatuhan dan Kewujudan IsraelBaitul Maqdis: Sejarah Kejatuhan dan Kewujudan Israel

1) Pertarungan Islam Dan Zionis: Baitul Maqdis dan Ketamakan Yahudi Sepanjang Sejarah
2) Sejarah Kejatuhan Palestin dan Kewujudan Israel
3) Yahudi dan Bani Israel
4) Intifadah - Merintis Generasi Salahuddin Al-Ayyubi
5) Pengaruh Zionis di Dalam Organisasi Pentadbiran dan Perniagaan
6) An Analytical Study Of Justice In The Behaviour of Caliph 'Umar's In Islamic Jerusalem
7) Masa Depan Baitul Maqdis Berdasarkan Hadith
8) Gerakan Ulama’ Dalam Menangani Isu Palestin
9) “Bumi Yang Dijanjikan” Menurut Yahudi dan Perbandingannya dari Sudut Pandangan Islam Barat, Negara-negara Arab dan Perang Arab-Israel ke-4: Menimba Sejarah dan Menimbang Arah


Spesifikasi Buku:
Penerbit: Persatuan Ulama Malaysia
Saiz:15cm X 23cm
Bil Halaman: X + 221 muka surat
Harga RM20.00

Islam Liberal: Isu dan CabaranISLAM LIBERAL: ISU DAN CABARAN
1. Asas-Asas Utama Dalam Pemikiran Islam
2. Modenisme dan Liberalisme, Sorotan Sejarah Kelahirannya dan Penilaian Terhadap Metodologinya
3. Pluralisme Agama: Kritikan Terhadap Pemikiran Islam Liberal
4. Kajian Islam dan Liberalisma di Mesir: Pengalaman Pertemuan Dengan Tokoh Liberal
dan Pemikir Islam
5. Menangani Islam Liberal: Pengalaman Indonesia
6. Liberalisme Dalam Anti-Hadith di Indonesia dan Malaysia
7. Agenda Sekularisasi di Sebalik Pemikiran Anti-Hadis dan Islam Liberal: Suatu Kupasan Epistemologikal
8. Manifestasi Islam Liberal di Malaysia: Dimensi Politik dan Undang-Undang
9. Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam
10. Pengaruh Orientalis Ke Atas Pemikiran Islam Liberal
11. Telaah Hubungan Muslim - Non Muslim Dari Perspektif Pemikiran Islam Liberal
12. Islam Liberal di Indonesia: Satu Analisis Pengalaman Kajian Lapangan
13. Islam Liberal dan Pandangan Personaliti Akademik di Indonesia: Satu Analisa
14. Pemikiran Islam Liberal Nurcholis Madjid: Suatu Tinjauan Awal
15. Perselingkuhan Islam Liberal Dan Barat: Pasca 911 - Identifikasi, Faham Dan Strategi Dalam Mendepani Arus Liberal Islam

Spesifikasi Buku:
Penerbit: Persatuan Ulama Malaysia
Saiz:15cm X 23cm
Bil Halaman: X + 282 muka surat
Harga: RM27.00

Sunday, September 6, 2009

Quran Tajwid

Quran Tajwid

Warna: Biru, Merah dan Hitam
Siaz: 17cm x 24.5cm
Harga: RM95


Quran Emas

Quran Emas (Dar Bariyazi)
Saiz: 15 x 21.5cm
Harga: RM30
Mushaf Quran PJ2000

Mushaf Quran PJ2000

Saiz: 19cm x 26cm
Harga: RM21Quran Kuning Tepi

Quran Kuning Tepi

Saiz: 19cm x 26cm
Harga: RM12